1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
  6. /
  7. Page 2

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2001

1η Συνεδρίαση – 01/01/2001

2η Συνεδρίαση – 18/01/2001

3η Συνεδρίαση – 28/01/2001

4η Συνεδρίαση – 08/02/2001

5η Συνεδρίαση – 23/02/2001

6η Συνεδρίαση – 01/03/2001

7η Συνεδρίαση – 15/03/2001

8η Συνεδρίαση – 05/04/2001

9η Συνεδρίαση – 26/04/2001

10η Συνεδρίαση – 03/05/2001Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2002

1η Συνεδρίαση – 17/01/2002

2η Συνεδρίαση – 29/01/2002

3η Συνεδρίαση – 14/02/2002

4η Συνεδρίαση – 06/03/2002

5η Συνεδρίαση – 21/03/2002

6η Συνεδρίαση – 10/04/2002

7η Συνεδρίαση – 14/04/2002

8η Συνεδρίαση – 19/04/2002

9η Συνεδρίαση – 26/04/2002

10η Συνεδρίαση – 16/05/2002Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2003

1η Συνεδρίαση – 05/01/2003

2η Συνεδρίαση – 11/01/2003

3η Συνεδρίαση – 23/01/2003

4η Συνεδρίαση – 06/02/2003

6η Συνεδρίαση – 06/03/2003

7η Συνεδρίαση – 20/03/2003

8η Συνεδρίαση – 27/03/2003

9η Συνεδρίαση – 03/04/2003

10η Συνεδρίαση – 17/04/2003

11η Συνεδρίαση – 08/05/2003Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2004

1η Συνεδρίαση – 20/01/2004

2η Συνεδρίαση – 29/01/2004

3η Συνεδρίαση – 19/02/2004

4η Συνεδρίαση – 23/03/2004

5η Συνεδρίαση – 01/04/2004

6η Συνεδρίαση – 22/04/2004

7η Συνεδρίαση – 13/05/2004

8η Συνεδρίαση – 20/05/2004

9η Συνεδρίαση – 10/06/2004

10η Συνεδρίαση – 24/06/2004Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2005

1η Συνεδρίαση – 02/01/2005

3η Συνεδρίαση – 07/02/2005

4η Συνεδρίαση – 11/02/2005

5η Συνεδρίαση – 24/02/2005

6η Συνεδρίαση – 07/03/2005

7η Συνεδρίαση – 31/03/2005

8η Συνεδρίαση – 21/04/2005

9η Συνεδρίαση – 19/05/2005

10η Συνεδρίαση – 23/06/2005

11η Συνεδρίαση – 04/07/2005Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2006

1η Συνεδρίαση – 19/01/2006

2η Συνεδρίαση – 16/02/2006

3η Συνεδρίαση – 13/03/2006

4η Συνεδρίαση – 16/03/2006

5η Συνεδρίαση – 04/04/2006

6η Συνεδρίαση – 03/05/2006

9η Συνεδρίαση – 08/06/2006

11η Συνεδρίαση – 26/06/2006

15η Συνεδρίαση – 28/09/2006

16η Συνεδρίαση – 03/10/2006Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2007

1η Συνεδρίαση – 07/01/2007

2η Συνεδρίαση – 25/01/2007

3η Συνεδρίαση – 09/02/2007

4η Συνεδρίαση – 01/03/2007

5η Συνεδρίαση – 15/03/2007

6η Συνεδρίαση – 25/04/2007

7η Συνεδρίαση – 31/05/2007

8η Συνεδρίαση – 25/06/2007

9η Συνεδρίαση – 23/07/2007

10η Συνεδρίαση – 31/08/2007Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2008

1η Συνεδρίαση – 31/01/2008

2η Συνεδρίαση – 25/01/2008

3η Συνεδρίαση – 26/02/2008

4η Συνεδρίαση – 28/03/2008

5η Συνεδρίαση – 14/04/2008

6η Συνεδρίαση – 23/04/2008

7η Συνεδρίαση – 22/05/2008

8η Συνεδρίαση – 12/06/2008

9η Συνεδρίαση – 27/06/2008

10η Συνεδρίαση – 30/06/2008Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2009

1η Συνεδρίαση – 04/01/2009

2η Συνεδρίαση – 26/01/2009

3η Συνεδρίαση – 16/02/2009

4η Συνεδρίαση – 27/02/2009

5η Συνεδρίαση – 23/03/2009

6η Συνεδρίαση – 07/04/2009

7η Συνεδρίαση – 04/05/2009

8η Συνεδρίαση – 03/06/2009

9η Συνεδρίαση – 11/06/2009

10η Συνεδρίαση – 13/07/2009Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2010

1η Συνεδρίαση – 29/01/2010

2η Συνεδρίαση – 25/01/2010

3η Συνεδρίαση – 22/02/2010

4η Συνεδρίαση – 22/03/2010

5η Συνεδρίαση – 26/04/2010

6η Συνεδρίαση – 31/05/2010

7η Συνεδρίαση – 30/06/2010

8η Συνεδρίαση – 26/07/2010

9η Συνεδρίαση – 30/08/2010

10η Συνεδρίαση – 24/09/2010Περισσότερα