1. Αρχική
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
  6. /
  7. Page 3

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011

1η Συνεδρίαση – 02/01/2011

2η Συνεδρίαση – 14/01/2011

3η Συνεδρίαση – 31/01/2011

4η Συνεδρίαση – 31/01/2011

5η Συνεδρίαση – 09/02/2011

6η Συνεδρίαση – 23/02/2011

8η Συνεδρίαση – 28/02/2011

9η Συνεδρίαση – 16/03/2011

10η Συνεδρίαση – 23/03/2011

11η Συνεδρίαση – 30/03/2011Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012

1η Συνεδρίαση – 18/01/2012

2η Συνεδρίαση – 01/02/2012

3η Συνεδρίαση – 08/02/2012

4η Συνεδρίαση – 14/02/2012

5η Συνεδρίαση – 22/02/2012

6η Συνεδρίαση – 29/02/2012

7η Συνεδρίαση – 07/03/2012

8η Συνεδρίαση – 28/03/2012

9η Συνεδρίαση – 04/04/2012

10η Συνεδρίαση – 11/04/2012Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013

1η Συνεδρίαση – 06/01/2013

2η Συνεδρίαση – 23/01/2013

3η Συνεδρίαση – 23/01/2013

4η Συνεδρίαση – 30/01/2013

5η Συνεδρίαση – 20/02/2013

6η Συνεδρίαση – 06/03/2013

7η Συνεδρίαση – 13/03/2013

8η Συνεδρίαση – 03/04/2013

9η Συνεδρίαση – 17/04/2013

10η Συνεδρίαση – 30/04/2013Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014

1η Συνεδρίαση – 08/01/2014

2η Συνεδρίαση – 22/01/2014

3η Συνεδρίαση – 29/01/2014

4η Συνεδρίαση – 05/02/2014

4η Συνεδρίαση – 06/02/2014 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)

5η Συνεδρίαση – 12/02/2014

6η Συνεδρίαση – 26/02/2014

7η Συνεδρίαση – 12/03/2014

8η Συνεδρίαση – 26/03/2014

9η Συνεδρίαση – Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015

1η Συνεδρίαση – 21/01/2015

2η Συνεδρίαση – 15/01/2015

3η Συνεδρίαση – 15/01/2015

4η Συνεδρίαση – 11/02/2015

5η Συνεδρίαση – 25/02/2015

6η Συνεδρίαση – 18/03/2015

7η Συνεδρίαση – 01/04/2015

8η Συνεδρίαση – 15/04/2015

9η Συνεδρίαση – 22/04/2015

10η Συνεδρίαση – 13/05/2015Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016

1η Συνεδρίαση – 18/01/2016

2η Συνεδρίαση – 13/02/2016

3η Συνεδρίαση – 24/02/2016

4η Συνεδρίαση – 10/03/2016

5η Συνεδρίαση – 16/03/2016

6η Συνεδρίαση – 30/03/2016

7η Συνεδρίαση – 13/04/2016

8η Συνεδρίαση – 27/04/2016

9η Συνεδρίαση – 12/05/2016

10η Συνεδρίαση – 01/06/2016Περισσότερα