Σέρρες – Από το Χθες στο Σήμερα

ΣΕΡΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
SERRES
PAST AND PRESENT
Έκδοση: Δήμου Σερρών, 2001
Επιμ. έντυπης έκδοσης: Πέτρος Σαμσάρης
Επιμ. ψηφιακής έκδοσης, 2006:
Πέτρος Σαμσάρης – Γεώργιος Πάσχος