ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 18-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 13-1-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ
:1204
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ.1
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας –

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 / 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2020

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου <Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021>”.… Περισσότερα