ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με αριθμό μελέτης 25/2024 και τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 167.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (Μικτή σύμβαση έργου-προμήθειας).

Οι κωδικοί CPV που … Περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με αριθμό μελέτης 94/2022 και τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 842.697,07 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (Μικτή σύμβαση έργου-προμήθειας).

Οι κωδικοί … Περισσότερα

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 172.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 213.280,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου … Περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για τα έτη 2025-2026», προϋπολογισμού 826.088,23€ χωρίς ΦΠΑ &  933.479,70€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες … Περισσότερα

Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τη λήξη σχολικού έτους 2024-25, και από … Περισσότερα

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη 2025-2026-2027

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη 2025-2026-2027» για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των … Περισσότερα

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με  σφραγισμένες προσφορές για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024» προϋπολογισμού  160.750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 199.330,00€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής … Περισσότερα

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών (Β’ φάση)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών (Β’ φάση)», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα … Περισσότερα

Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2024

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2024», προϋπολογισμού 56.360,00€ χωρίς ΦΠΑ και 69.886,40€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό … Περισσότερα

Διαγωνισμός – Αντιπυρική Προστασία Δήμου Σερρών, έτους 2024

  • Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16/04/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ..
  • Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 03/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

Περισσότερα