Διαγωνισμός – Αντιπυρική Προστασία Δήμου Σερρών, έτους 2024

  • Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16/04/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ..
  • Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 03/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

Περισσότερα

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 143.000,00€ (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Περισσότερα

Μελέτη ασφάλισης τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης “Μελέτη Ασφάλισης Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών” με προϋπολογισμό 34.827,57 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα … Περισσότερα

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως» προϋπολογισμού 328.957,14€ χωρίς ΦΠΑ και 407.906,85€ με ΦΠΑ, με συστημικό αριθμό 284129.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους … Περισσότερα

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων» προϋπολογισμού 64.997,00 € χωρίς ΦΠΑ και 80.596,28 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό … Περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ” ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : https://openmarket.mindev.gov.gr ,

  •  είσοδος με κωδικούς TAXISNET, ,
  •  (αριστερή στήλη )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
  • link ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ( προβολή
Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», συνολικού ποσού 1.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε στο πρωτόκολλο του … Περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν.Π., για δύο (2) έτη 2024-25», προϋπολογισμού 1.060.850,14€ χωρίς ΦΠΑ και 1.292.566,12€ με ΦΠΑ, με … Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ» με προϋπολογισμό 9.137,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα … Περισσότερα

Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων της πόλεως των Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση τους όρους εκμίσθωσης, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 551/2023 απόφαση … Περισσότερα