ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου, προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσής του.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους … Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Ο Δήμαρχος Σερρών, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», προϋπολογισμού 37.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 46.500,00€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grΠερισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 40.404,50€ χωρίς ΦΠΑ και 46.913,65€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με … Περισσότερα

Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2023

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2023», μόνο για το τμήμα Β προϋπολογισμού 46.215,20€ χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς … Περισσότερα

Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», προϋπολογισμού 208.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.036,00€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 195991, … Περισσότερα

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως Δήμου Σερρών, προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του.
Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους … Περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023», προϋπολογισμού 90.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 112.592,00€ με ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου ΓΕΛ Προβατά του Δήμου Σερρών

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ Προβατά του Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Ενιαίων … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου 2ου Γυμνασίου – 2ου ΓΕΛ Δήμου Σερρών

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου -2ου ΓΕΛ Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί … Περισσότερα