ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 6-9-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 01 / 09 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ. : 30001
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 34
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

Πρόσκληση 33/30-8-2023 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ΔΣ δια Περιφοράς στις12:30

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
– την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
– τις διατάξεις της παρ. 1, του … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ 25-8-2023

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 2023, ημέρα Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση Δ.Σ. 32-2023 (25 – 08) Περισσότερα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 21-08-2023 στις 12:30μμ

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔΙΦ.2.9Ι85ΙΙ28Ι3ΙΙ -8-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταβολής των αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων είναι έως 23-8-2023.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 6-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 02 Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ.:26449
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 30
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 2-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 28 / 07 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. : 25904
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 29
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ Δ.Σ για 2-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 28 / 07 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. 25902
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 28
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ για Δευτέρα 10-7-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες    06 / 07 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ. :  23144
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 27
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. … Περισσότερα