ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 27-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 27 Φεβρουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ.: οικ. Αρ.Πρωτ. 6728
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Προσκλ.:09
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 13-3-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σέρρες 26 Φεβρουαρίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                    Αρ.Πρωτ.: 6615
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 23-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σέρρες 23 Φεβρουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ.: οικ. Αρ.Πρωτ. 6455
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Προσκλ.:08
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ κατεπείγουσας δια περιφοράς για 22-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες 22 / 2/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                            Αρ. Πρωτ. : 6329
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 10
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 21-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σέρρες 16 / 02/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                Αρ. Πρωτ. : 5634
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                               Αρ. Πρόσκλ.: 9
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 21-2-2024 – ΕΙΔΙΚΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σέρρες 16 Φεβρουαρίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ               Αρ.Πρωτ.: 5595
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                              Αρ. Πρόσκλ.: 8
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σέρρες 16 Φεβρουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                 Αρ. Πρωτ.: οικ. Αρ.Πρωτ.5576
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                           Προσκλ.:07
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 14-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες 13 Φεβρουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.: οικ. Αρ.Πρωτ.5134
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Προσκλ.:06
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ δια περιφοράς για 12-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σέρρες 09 / 2/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. : 4671
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 7
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 9-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η                                                              Σέρρες 05 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: οικ.4061
Προσκλ.:05

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, … Περισσότερα