ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 5-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σέρρες 1 Φεβρουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ.Πρωτ.3139
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 5
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 23-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σέρρες 19 /01/ 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ. : 1862
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 4
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 18-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σέρρες 17 /01 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. : 1621
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 3
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 25-1-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05 Ιανουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 442
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 11-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05 / 01 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 440
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ.
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 28-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σέρρες 23 /12 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. : 45864
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 30
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 21-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σέρρες 16 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ.44776
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 29
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 21-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 16 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 44765
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 28
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο,
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 30-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες 24 / 11 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ. : 41494
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 27
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ.

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 10-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 09 /11 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ. : 39163
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 26
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1.

Περισσότερα