ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 14-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες 13 Φεβρουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.: οικ. Αρ.Πρωτ.5134
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Προσκλ.:06
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ δια περιφοράς για 12-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σέρρες 09 / 2/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. : 4671
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 7
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 9-2-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η                                                              Σέρρες 05 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: οικ.4061
Προσκλ.:05

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 31-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σέρρες 26 Ιανουαρίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: οικ.2991
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 29-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 25/ 01 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                Αρ. Πρωτ. : 2861
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 6
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 24-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 24 / 1/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                             Αρ. Πρωτ. : 2626
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 5
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 22-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 18 Ιανουαρίου 2024 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ.: οικ.1936
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 03
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

1. Τα Μέλη Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 15-1-2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς:
1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 15-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σέρρες 10/ 01 / 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                        Αρ. Πρωτ. : 942
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 3
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 24-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες 09 Ιανουαρίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.: 747
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Περισσότερα