ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 31-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σέρρες 24 / 03 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. : 10561
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 14
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 20-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες 20 / 03 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                             Αρ. Πρωτ. : 9679
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                             Αρ. Πρόσκλ.: 13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 13-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες 13 / 03 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ. : 8589
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 12
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 15-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 10 / 03 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ. : 8469
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 7-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σέρρες 3 Μαρτίου 2023 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ.:οικ.7290
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 3-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες 02 / 03 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. :7102
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 10
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 20-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σέρρες 17 / 02 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ. :5249
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 9
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 22-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 16 / 02 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ. : 5096
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 8
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 10-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Σέρρες 09 /02 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ. :4150
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 7
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 3-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες 03 /02 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ. :3412
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 6
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη
Περισσότερα