ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Σερρών 355.076,37 € Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 -2027
2 Συνέχιση Λειτουργίας δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών 314.384,05 € Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 -2027