ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Σερρών 355.076,37 € Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 -2027
2 Συνέχιση Λειτουργίας δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών 314.384,05 € Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 -2027
3 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 716.313,78 Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”
4 Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ ΒΑΑ) του Δήμου Σερρών» 30.000,00 Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”
5 Επικαιροποιημένη Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) 7.042.160,00 Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”