Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Σερρών

 

Η πράξη «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 355.076,86 ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η εγκεκριμένη πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου  Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών (με ημερομηνία έναρξης στις 01/07/2023 και ημερομηνία λήξης στις 31/12/2025) με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης εδρεύει στο Δήμο Σερρών και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα (273,36 τ.μ.), σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα να λειτουργεί ως Κέντρο Συμβουλευτικής και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων).

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, το προσωπικό, το οποίο το στελεχώνει, περιλαμβάνει τέσσερα (4) στελέχη, με τις ακόλουθες ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής και ΠΕ Νομικών.

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (πχ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κλπ), χωρίς περιορισμό ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση.

Συγκεκριμένα, η πράξη στοχεύει:

α) στην παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, ή/και πολλαπλών διακρίσεων

β) στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών καθώς και

γ) στην υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν ενδεικτικά σε α) δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης (υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των γυναικών – θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας, όταν απαιτείται, των γυναικών-θυμάτων βίας στους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους κ.λ.π.), β) δράσεις προώθησης στην απασχόληση (υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης κλπ.), γ) δράσεις δικτύωσης και δ) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ή/και των έμφυλων διακρίσεων, σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Ωράριο λειτουργίας: Δε- Πα, 8:00- 16:00

Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 10, Σέρρες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321022253

fax: 2321022268

e-mail: womenaid@serres.gr

blog: https://womenaidserres.wordpress.com

fb:https://el-gr.facebook.com/sumvouleutikokentrogunaikwnserrwn