Μέλη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Σερρών

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Σερρών, σύμφωνα με την 77/2024 ΑΔΣ, είναι τα εξής:
– Ιχτιάρη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο
– Σταλακτή Ηλιοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο, της μείζονος Αντιπολίτευσης
– Ζγέρα Κωνσταντίνα, – Εκπρόσωπο του … Περισσότερα