ΕΣΠΑ 2014 – 2020

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1A. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)

(αναλυτικά)

1B. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών  642.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨
 2 Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών 341.640,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨
 3 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ  1.276.838,11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨ 2014-2020
 4 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών  59.660,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 5 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών  998.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 6 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμάτων Δήμου Σερρών  2.109.408,22 Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 7 Συμμετοχή στην πρόταση “Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”  600.285,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨ 2014-2020

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Aνοικτό Kέντρο Eμπορίου πόλης Σερρών  1.822.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”
 2 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών  300.000,00 Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»2014-2020
 3 Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στον Δήμο Σερρών  19.939,20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Πρωτοβουλία LEADER
 4 Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) στο Δήμο Σερών  17.800,60 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»/«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

3Α. COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή -CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA (CULTURAL DIPOLE) 513.977,06 INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
 2 Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων -“Green” employment in the management of biowastes (Green_Crew) 129.628,30 INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
3B. INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014 – 2020
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια EVALUATING ENERGY EFFICIENCY MEASUREMENTS (3Em) 401.840,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
 2 Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Zero – waste energy- efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS) 495.146,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
3 Bike Cities 295.000,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA