1. Home
 2. /
 3. Ο Δήμος μας
 4. /
 5. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 6. /
 7. ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 8. /
 9. Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης...

Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμάτων Δήμου Σερρών

sbaa

Η πράξη «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 2.109.408,22 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Σερρών συμπεριλαμβάνεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σερρών, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 398/2016 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΗΩ10-ΨΕ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και έχει ενταχθεί στον ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας με την 220/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.

Θα κατασκευαστεί εντός οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Λάσκαρη» του αγροκτήματος Σερρών εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού, του Δήμου Σερρών. Έχει εμβαδόν Ε= 7.065,89 τ.μ.. Συνίσταται από έναν περιφραγμένο υπαίθριο χώρο με μεταλλικά κοντέινερ αποθήκευσης υλικών, ένα στεγασμένο χώρο περί τα 623m2 όπου θα γίνεται η συλλογή μικρών υλικών η διαλογή τους και προσωρινή αποθήκευση τους καθώς και η συμπίεση του ρεύματος χαρτιού – χαρτονιού. Επίσης περιλαμβάνεται υπαίθριος χώρος περί τα 375m2, συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου και στεγάστρου 60m2 για τον εξοπλισμό τεμαχισμού. Θα συλλέγονται όλα τα υλικά με τους κωδικούς ΕΚΑ του πίνακα 2 της νομοθεσίας 1412/2017, ενώ θα αποθηκεύονται προσωρινά τα πράσινα, και τα ογκώδη απόβλητα, αλλά και τα λοιπά ανακυκλώσιμα που συλλέγονται από τις σχεδιαζόμενες Γωνίες Ανακύκλωσης. και τους κάδους ανακύκλωσης του συστήματος Διαλογής στη Πηγή, για τη μεταφόρτωση τους στο Κ.Δ.Α.Υ. Σερρών ή την περαιτέρω διάθεση τους.

Η διαρρύθμιση του πράσινου σημείου έγινε εκτιμώντας λειτουργικά αλλά και αισθητικά θέματα, όπως η οπτική απομόνωση των ογκωδών-αδρανών και πρασίνων υλικών, ώστε να μην υπάρχει οπτική ή άλλη επιβάρυνση των πολιτών που θέλουν να επισκεφτούν το πράσινο σημείο, ενώ επίσης προβλέπεται για λόγους ασφαλείας και αποφυγής κυκλοφοριακής φόρτισης, η κίνηση των μεγάλων οχημάτων μεταφόρτωσης να γίνεται σε ξεχωριστή διαδρομή, από την κίνηση των ΙΧ.

Η πράξη αποτελείται από 3 Υποέργα:

Υποέργο 1: Πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Σερρών, το οποίο θα διαθέτει τους ακόλουθους χώρους:

Α) Κτήριο πολλαπλών χρήσεων

 • Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ευαισθητοποίησης (αίθουσα εκπαίδευσης – παρουσιάσεων περιβαλλοντικών θεμάτων για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση, κ.λπ. για τους πολίτες, σχολεία και λοιπούς φορείς).
 • Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα επαναχρησιμοποίησης.
 • Βοηθητικοί χώροι.

Β) Στέγαστρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών

 • Χώρος παραλαβής και διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
 • Χώρος δεματοποίησης και αποθήκευσης ρευμάτων χαρτιών και χαρτονιών .

Γ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και στέγαστρο τεμαχισμού Πράσινων Αποβλήτων (κλαδιών)

Δ) Υπαίθριος χώρος προσωρινής αποθήκευσης ρευμάτων γυαλιού, μετάλλου, ξύλου, ογκωδών και Απόβλητα από Μικροεπισκευές και Συντηρήσεις Οικιών (ΑΜΣΟ), σε ανοικτού τύπου container με συρόμενη οροφή ή σε κλειστού τύπου container.

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου. Πιο συγκεκριμένα, για τη διαχείριση των εισερχομένων ρευμάτων ανακυκλώσιμων θα γίνει προμήθεια και θέση σε λειτουργία των παρακάτω μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στη μελέτη 1/2022 της Διεύθυνσης Καθαριότητας:

 1. Φορτωτής Μικρού τύπου με κάδο και χτένια (skid steer loader)
 2. Περονοφόρο όχημα με λαβίδες σύσφιξης
 3. Ανοικτού τύπου εμπορευματοκιβωτίο (container) χωρητικότητας 30m3 με συρόμενη οροφή τέντα
 4. Τεμαχιστής κλαδιών
 5. Πρέσα συμπίεσης χαρτιού-χαρτονιού 50ΤΝ
 6. Press Container χωρητικότητας 22m3 με βραχίονες ανύψωσης κάδων
 7. Εξοπλισμός Αποθήκευσης (παλετοκιβώτια πλαστικά, παλετοδεξασμενή, ράφια τύπου dexion)
 8. Eξοπλισμός επίπλων γραφείου (γραφεία εργασίας, καρέκλες, ερμάρια κτλ) και ειδών τεχνολογίας- πληροφορικής (Η/Υ, UPS, Πολυμηχάνημα κτλ) για το κτίριο διοίκησης.
 9. Σκίαστρα Εσωτερικού Χώρου (ρολοκουρτίνες)

Υποέργο 3: Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή του Πράσινου Σημείου και την ευαισθητοποίηση των δημοτών του Δήμου Σερρών, όσον αφορά τη λειτουργία του.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, (ΕΣΔΑ), τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν πλέον σε τοπικό επίπεδο ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως στους πολίτες / δημότες, να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά όπως χαρτί / χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, η δημιουργία/κατασκευή ενός μεγάλου Πράσινου Σημείου έχει συμπεριληφθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σερρών, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 398/2016 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΗΩ10-ΨΕ1) Απόφαση ΔΣ Σερρών και έχει ενταχθεί στον ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας με την 220/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.