Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Σερρών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Σερρών.
Περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»

  • Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»», με προϋπολογισμό 760.000,00€ (με ΦΠΑ24%)
Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων», προϋπολογισμού 309.380,00€ χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20€ με ΦΠΑ

Συστημικός αριθμός: 180708

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2022 και ώρα 11:00.
Περισσότερα

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2022

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 186.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους … Περισσότερα

ΕΣΕΔΕ – Πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περισσότερα

Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών».
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
CPV: 45200000-9
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι … Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2022-2023

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2022-2023» με προϋπολογισμό 329.994,95 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών).

ΤΑ ΤΕΎΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΈΝΑ ΚΑΙ

Περισσότερα