1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους...

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με  σφραγισμένες προσφορές για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024» προϋπολογισμού  160.750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 199.330,00€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 12/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00:00 μέχρι την 30/06/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 04/07/2024.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και το Τμήμα Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών (τηλ.: 2321350141) του Δήμου Σερρών.

Έγγραφα Διαγωνισμού