1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια Καυσίμων για τις...

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη 2025-2026-2027

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη 2025-2026-2027» για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του, προϋπολογισμού: 4.067.124,00 € χωρίς ΦΠΑ και 5.043.233,76 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 14/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 21-07-2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 25-07-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321350114).

Έγγραφα Διαγωνισμού