ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως Δήμου Σερρών, προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του.
Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους … Περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2023», προϋπολογισμού 90.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 112.592,00€ με ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου ΓΕΛ Προβατά του Δήμου Σερρών

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ Προβατά του Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Ενιαίων … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου 2ου Γυμνασίου – 2ου ΓΕΛ Δήμου Σερρών

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου -2ου ΓΕΛ Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί … Περισσότερα

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές Κεντρικού – Νοτίου  τμήματος Λεκάνης ποταμού Στρυμόνα, Περ. Ενοτήτων Σερρών & Καβάλας, Ακροποτάμου, Περ. Ενοτήτων Καβάλας & Σερρών, … Περισσότερα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ”

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ» με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).
Τα … Περισσότερα

Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμό μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων»

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο πράξης: Bike … Περισσότερα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 74.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45310000-3). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.… Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 204/2022 Α.Δ.Σ.

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών του Δήμου Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι … Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, της προμήθειας που αφορά την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας … Περισσότερα