1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου...

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 143.000,00€ (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26η/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2.pdf

espd-request-v2.xml (zip)