8η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήταν η όγδοη προτεραιότητά μας.

Όπως έχουμε ήδη διατυπώσει στην προτεραιότητά μας αυτή, διεκδικούμε κυρίως μέσω προγραμμάτων τη βελτίωση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής σύγκλησης του Δήμου, την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων του Δήμου στους διάφορους τομείς (όπως υποδομές, μεταφορές, ενέργεια κ.λπ.), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Με αυτόν τον στόχο εξασφαλίσαμε, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας, κυρίως μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτήσεις για 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης». Από αυτές τις 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης», έχουμε ήδη υλοποιήσει στη θητεία μας 17 (δεκαεπτά), ενώ για άλλες 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων, είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

Συγκεκριμένα:

Οι 17 (δεκαεπτά) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας είναι οι εξής:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των συνεργείων και υπηρεσιών του Δήμου.
 • Ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε στις στέγες 32 (τριάντα δύο) σχολείων φωτοβολταϊκά, με στόχο τη μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισμού.
 • Ο Δήμος Σερρών με την ένταξή του σε πρόγραμμα, μείωσε τις δαπάνες καυσίμων των απορριμματοφόρων και των άλλων δημοτικών οχημάτων, μέσω ενός συστήματος που τοποθέτησε στα ρεζερβουάρ των ως άνω οχημάτων.
 • Υλοποιήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία τη δυνατότητα της απευθείας (on-line) παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας.
 • Χορηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή στους υπόχρεους χρήσης αυτής.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο, στο κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Συνδέσαμε με φυσικό αέριο το κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προμηθεύτηκε τέσσαρα ηλεκτροκίνητα 100% τετράκυκλα οχήματα.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί την «ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» με στόχο την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εσωτερικά του Δήμου μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών σε χαρτί, τόνερ κ.λπ.
 • Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί το «σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων». Με αυτό το σύστημα θα μπαίνει ο επιχειρηματίας στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα εξυπηρετείται με την ενημέρωση που θα έχει για διάφορα θέματα που τον ενδιαφέρον. Π.χ. ένας επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα, θα μπαίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα ενημερώνεται για όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για να ανοίξει το κατάστημα.
 • Ο Δήμος Σερρών λειτουργεί τις «ηλεκτρονικές πληρωμές». Αυτή η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να ενημερωθεί και να πληρώσει τις οφειλές του προς το Δήμο, χωρίς να προσέλθει στο ταμείο, εύκολα και με ασφάλεια, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών στο taxis.
 • Λειτουργεί στο Δήμο Σερρών το «κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα» που στοχεύει στη στήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων (ασθενείς, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, ΑΜΕΑ κ.λπ.)
 • Υλοποιήσαμε τις βιοκλιματικές αναπλάσεις.
 • Σε συνεργασία με την ΟΤΕ Α.Ε. και την κοινωνία της πληροφορίας συνδέσαμε σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα», με αποτέλεσμα τη διασύνδεση υπηρεσιών μεταξύ τους και την παροχή σε αυτές υψηλών ταχυτήτων επικοινωνίας, με το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Εντάξαμε το Δήμο Σερρών στο δίκτυο των «πόλεων που μαθαίνουν» μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της εκπαίδευσης της πόλης μας όπως Α.Π.Θ. – ΤΕΙ – Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να έχουν άμεση συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων πόλων σε όλη την υφήλιο στα προγράμματα ERASMUS αλλά και σε διάφορες δράσεις στα πεδία εφαρμογής της επιστήμης της πληροφορικής.
 • Την ηλεκτρονική εφαρμογή Click n Spot έχει εντάξει στις υπηρεσίες του ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, αλλά έχοντας ως γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για μια εφαρμογή κινητού, η οποία είναι «εργαλείο» στα χέρια κάθε ενεργού πολίτη που θέλει μια όμορφη και λειτουργική πόλη.

Οι 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις στη θητείας μας (2011-2019) μέσω προγραμμάτων και είναι τώρα σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2013 είναι οι εξής:

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά σχολεία 12ο και 9ο.
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά.
 • Ενεργειακή αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Α. Αναργύρων.
 • Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα INTEREG για τη δημιουργία στον Ελαιώνα «μικρής πιλοτικής μονάδας βιοαερίου». Ως πρώτη θα χρησιμοποιηθούν τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα του Ελαιώνα (κλαδιά δέντρων και κοπριά ζώων) και τα απόβλητα του δημοτικού σφαγείου του Δήμου Εμμ. Παππά. Η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το βιοαέριο θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής.
 • Για την καλύτερη οργάνωση των μετακινήσεων των κατοίκων αλλά και τη μεταφορά και διακίνηση των εμπορευμάτων, ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ».
 • Ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε πρόγραμμα για να υλοποιήσει τα «γεωγραφικά δεδομένα του Δήμου Σερρών». Τα γεωγραφικά δεδομένα αξιοποιούνται από σημαντικές ομάδες πολιτών (ενδεικτικά: μηχανικοί και φορείς που υλοποιούν τεχνικά έργα στην πόλη) προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή θέση στο χάρτη πόρων του Δήμου (π.χ. φωτιστικά σώματα, όδευση οπτικών ινών).
 • «Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα τηλεελέγχου – τηλεδιαχείρισης ενέργειας». Με το σύστημα αυτό θα είναι δυνατή η από μακριά διαχείριση όλων των φωτιστικών της περιοχής και γιατί όχι όλης της πόλης. Από το πρόγραμμα «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Υπόγειοι κάδοι» (στην οδό Θεσσαλονίκης) μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών δηλ. ρύπους, υγρασία κ.λπ.» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Τοποθέτηση «15 (δεκαπέντε) σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi», μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Ενέργειες προσέλκυσης Επισκεπτών» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του τουριστικού ρεύματος της περιοχής.
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Εφαρμογές και Σήμανση για τουριστικούς προορισμούς και Μνημεία» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς και μνημεία.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, το γραφείο καθημερινότητας του πολίτη με το ειδικό συνεργείο που δημιουργήσαμε και το οποίο αποτελείται από διάφορους τεχνίτες, όπως μαραγκός, βαφέας, σιδεράς κ.λπ. διεκπεραίωσε πάνω από 5.000 (πέντε χιλιάδες) αιτήματα δημοτών.

Το έτος 2018 προμηθευτήκαμε πέντε ημιφορτηγά διπλοκάμπινα προϋπολογισμού 165.000 €, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.

{gallery}logo2018/p08/1{/gallery}

Για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ανακαινίσαμε το κτίριο του Δημαρχείου. Μετά την πρώτη φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου Σερρών (είσοδος Δημαρχείου, πρώην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου),

{gallery}logo2018/p08/2{/gallery}

το 2018 διατέθηκαν κι άλλα 440.000 € για τη β΄ φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου,

{gallery}logo2018/p08/3{/gallery}

όπως επίσης και για την ανακαίνιση των πρώην Δημαρχείων Σκουτάρεως, Λευκώνος και των κτιρίων των κοινοτήτων Βαμβακούσσης, Κ. Καμήλας, Κουβουκλίου.

Επίσης τοποθετήθηκαν 9 (εννέα) κλιματιστικά συνολικά στις κοινότητες Α. Καμήλα και Κωνσταντινάτου από δωρεά του ΤΑΠ.

{gallery}logo2018/p08/4{/gallery}

 

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17