10η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη δέκατη προτεραιότητα περιλαμβάνεται η Καθαριότητα – Διαχείριση Απορριμμάτων.

Στην προτεραιότητά μας αυτή διατυπώσαμε ότι για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019 δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την προμήθεια και άλλων κάδων ανακύκλωσης, κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων, προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο Δήμος Σερρών και κατά το έτος 2018 συνέχισε για τέταρτη χρονιά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος με την τοποθέτηση κι άλλων 450 μικρών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων σε περιοχές του Δήμου.

{gallery}logo2018/p10/1{/gallery}

Συνολικά τοποθέτησε 2.570 μικρούς κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων σε 8 γειτονιές της πόλης (Αγ. Παντελεήμων, Κατακονόζη, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή, Ιμαρέτ, Ιωάν. Θεολόγου, 40 Μάρτυρες – Σφαγεία) και σε μία κοινότητα (Αναγέννηση).

Κατά το έτος 2018 ο Δήμος Σερρών συνεχίζοντας την προμήθεια μεγάλων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων προμηθεύτηκε ακόμη 950 μεγάλους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

{gallery}logo2018/p10/2{/gallery}

Οι μεγάλοι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων που προσθέσαμε στο Δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας μας φθάνουν τους 1.030. Ο Δήμος Σερρών στη θητεία μας προμηθεύτηκε 1.030 μεγάλους και 2.570 μικρούς κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Συνολικά στη θητεία μας προμηθευτήκαμε 3.600 μικρούς και μεγάλους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Το 2018 ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε τρεις υπόγειους δίδυμους κάδους απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) στο κέντρο της πόλης.

{gallery}logo2018/p10/3{/gallery}

Επίσης τοποθετήθηκαν 220 κίτρινοι κάδοι για καθαρό λευκό χαρτί σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και σε σχολεία του Δήμου Σερρών.

{gallery}logo2018/p10/4{/gallery}

Στις 6 Ιουνίου 2018 ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε τέσσερα διπλοκάμπινα ημιφορτηγά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως μεταφορά υλικών και προσωπικού.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμος Σερρών παρέλαβε ένα καινούργιο απορριμματοφόρο από τον ΤΑΠ.

{gallery}logo2018/p10/5{/gallery}

Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου το έτος 2018 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την προμήθεια επίσης:

 • τεσσάρων καινούργιων απορριμματοφόρων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με ιδία έσοδα του Δήμου
  {gallery}logo2018/p10/6{/gallery}
 • τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων
  {gallery}logo2018/p10/7{/gallery}
 • ενός καινούργιου απορριμματοφόρου δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) 
  {gallery}logo2018/p10/8{/gallery}
 • και ενός σαρώθρου, ενός εκσκαφέα φορτωτή και ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
  {gallery}logo2018/p10/9{/gallery}

Όλα τα παραπάνω οχήματα τα έχει προμηθευτεί ήδη ο Δήμος Σερρών.

Στη θητεία μας συνολικά προσθέσαμε στον στόλο των οχημάτων του Δήμου Σερρών 20 (είκοσι) νέα οχήματα.

Συγκεκριμένα:

 • 8 απορριμματοφόρα
 • 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα
 • 5 διπλοκάμπινα ημιφορτηγά
 • 1 σάρωθρο
 • 1 εκσκαφέας – φορτωτής
 • 1 ημιφορτηγό

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας (2011-2019) η δημοτική μας αρχή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμματοφόρων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και διατέθηκαν 2.856.800 € για τις εξής προμήθειες και έργα:

 • Οκτώ απορριμματοφόρα συνολικού προϋπολογισμού 980.000 € (δύο απορριμματοφόρα από προγράμματα προϋπολογισμού 200.000 €, 4 απορριμματοφόρα από ιδία έσοδα του Δήμου προϋπολ. 520.000 €, ένα (1) απορριμματοφόρο χορηγία ΤΑΠ προϋπολ. 110.000 € και ένα (1) απορριμματοφόρο από την εταιρία «Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.» Ε.Ε.Α.Α. προϋπολ. 77.000).
 • Τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα οχήματα προϋπολ. 150.000 €.
 • Πέντε (5) διπλοκάμπινα ημοφορτηγά προϋπολ. 165.000 €.
 • Ένα σάρωθρο, ένα εκσκαφέα – φορτωτή και ένα ημιφορτηγό προϋπολ. 327.000 €.
 • 3.600 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων συνολικού προϋπολ. 335.000 € (οι 150 κάδοι προϋπολ. 70.000 € αγοράστηκαν την περίοδο 2011-2014. Οι 950 κάδοι προϋπολογισμού 118.000 € και 2.500 κάδοι προϋπολ. 145.000 € αγοράστηκαν κατά τη θητεία 2014-2019).
 • 500 κάδους ανακύκλωσης προϋπολ. 130.000 €.
  {gallery}logo2018/p10/10{/gallery}
 • 150 κάδους κομποστοποίησης προϋπολ. 12.800 €.
  {gallery}logo2018/p10/11{/gallery}
 • 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.
 • 220 κίτρινοι κάδοι για λευκό χαρτί.
 • Τοποθετήθηκαν 3 (τρεις) υπόγειοι συμπιεζόμενοι κάδοι προϋπολ. 177.000 € στο κέντρο της πόλης.
 • Ο Δήμος Σερρών αποκατέστησε τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου (πρώην Δήμου Σκουτάρεως), ΧΑΔΑ Προβατά (πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση), ΧΑΔΑ Άνω Βροντούς (πρώην Κοινότητα Άνω Βροντούς) συνολικού προϋπολογισμού 230.000 €.
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών ανέθεσε σε εργολάβο την τοποθέτηση 34 (τριάντα τέσσερα) κοντέϊνερς στα χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και τη μεταφορά τους σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων. Το κόστος της εργολαβίας ανέρχεται σε 50.000 € το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2011-2019 διατέθηκαν 350.000 € για τον σκοπό αυτό.

ΣΥΝΟΛΟ: 2.856.800 €

Η δημοτική μας αρχή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ανακύκλωσης, μετά τη λειτουργία του πρώτου άτυπου πράσινου σημείου στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών,

{gallery}logo2018/p10/12{/gallery}

στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εκπόνησε κατά τα έτη 2017-2018 το τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σερρών με στόχο:

 • την κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών
 • τη δημιουργία δέκα (10) δορυφορικών πράσινων σημείων σε επίπεδο γειτονιάς που θα λειτουργούν συμπληρωματικά του Κεντρικού Πράσινου Σημείου
 • προμήθεια κίτρινων κάδων για τη χωριστή συλλογή χαρτιού από τις δημόσιες υπηρεσίες
 • προμήθεια απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων
 • κατασκευή υπόγειων κάδων
 • επέκταση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης
 • δημιουργία αδειοδοτημένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης πράσινων δημοτικών αποβλήτων όπου παρέχεται υπηρεσία για τον τεμαχισμό τους και τη διάθεση του τελικού προϊόντος προς κομποστοποίηση ή καύσιμη ύλη.

Κατά το έτος 2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης της πρότασης που εγκρίθηκε (το έτος 2017) με τίτλο «Πράσινες Θέσεις Εργασίας στη Διαχείριση βιοαποβλήτων» προϋπολογισμού 158.000 € που υποβάλλαμε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG  ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Η πρόταση αφορά την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και την κοσμποστοποίηση «πράσινων» απορριμμάτων. Τη διαχείριση «πράσινων» αποβλήτων θα αναλάβουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους Δήμους και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα θα παράγεται προϊόν κομποστοποίησης το οποίο θα αποτελεί ένα οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας για τους γεωργούς της περιοχής.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος ο Δήμος Σερρών δημιούργησε και καθιέρωσε το θεσμό ECO FESTIVAL, τον οποίο υλοποιεί κάθε χρόνο στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε 34 (τριάντα τέσσερα) κοντέϊνερς στα χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και τη μεταφορά του σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων.

{gallery}logo2018/p10/13{/gallery}

Τοποθετήθηκαν επίσης 150 κάδοι κομποστοποίησης

{gallery}logo2018/p10/14{/gallery}

και 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας 2011-2019 στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος αξίζει να θυμηθούμε, ότι λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις και υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • αποκαταστήσαμε τους πρώην ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου,
  {gallery}logo2018/p10/15{/gallery}
 • Προβατά
  {gallery}logo2018/p10/16{/gallery}
 • και Α. Βροντούς.
  {gallery}logo2018/p10/17{/gallery}
 • Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Μετοχίου από το Δήμο Σερρών, εκπόνηση μελέτης για την αποκατάστασή του, προϋπολογισμού 2.500.000 € και παράδοσή του στον ΦΟΔΣΑ.
 • Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου το έτος 2013 για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου από την τότε Εταιρία Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ.) με πρόεδρο το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους Σερραίους πολίτες, ότι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου υλοποιήθηκε με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ με πρόεδρο το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Για την υλοποίηση του εργοστασίου απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο με ΣΔΙΤ ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης δέχτηκε μεγάλη πολεμική και αντιδράσεις εντός και εκτός αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρέπει να τονισθεί ότι τον Μάρτιο του 2019 το ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Σερρών προκρίθηκε διεθνώς στα 6 (έξι) καλύτερα έργα κοινής ωφέλειας.

{gallery}logo2018/p10/18{/gallery}

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών πέτυχε να προκριθεί στα 6 (έξι) καλύτερα, σε διεθνές επίπεδο στην κατηγορίας “Best Utilities Projects in 2019” για Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή στα “Partnership Awards” που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 2019.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση, αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για τους Δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη του Ν. Σερρών που αποτελούσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. για την απόφαση που πήραν το 2013 να κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αλλά και για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή της Μονάδας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Σερρών (τον Σεπτέμβριο 2014) κέρδισε το πρώτο βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ) για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Σερρών επίσης (το έτος 2017) στο θεσμό «Βραβεία καλυτέρων πόλεων» βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο, στην κατηγορία της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

 

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17