4η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει σχέση με την τοπική οικονομία – ανάπτυξη. Όπως έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμά μας, ένας Δήμος μπορεί να βοηθήσει στον στόχο της ανάπτυξης και της τόνωσης της τοπικής οικονομίας με τους εξής τρόπους:

α) Με την αξιοποίηση προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν έργα και θα δουλέψουν οι πολίτες.

β) Με τη λειτουργία θεσμών πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ., με αποτέλεσμα την επίσκεψη πολιτών στο Δήμο Σερρών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ) Με τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών.

δ) Με την υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο Σερρών και τον κάνουν πιο ελκυστικό.

Σχετικά με την αξιοποίηση των προγραμμάτων, ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2011-2019 εντάχθηκαν σε 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € για την υλοποίηση έργων, προμηθειών και δράσεων.

Στη δημαρχιακή θητεία 2011-2014 ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 29 (είκοσι εννέα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26.246.596 €. Συγκεκριμένα: ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 25 (είκοσι πέντε) προγράμματα ύψους 11.443.607 € και η ΔΕΥΑΣ σε 4 (τέσσερα) προγράμματα ύψος 14.802.989 €.

Στη δημαρχιακή θητεία 2014 – 2019 ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 33 (τριάντα τρία) προγράμματα συνολικού προϋπολ. 43.871.170 €. Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 24 (είκοσι τέσσερα) προγράμματα προϋπολογισμού 22.162.335 € και η ΔΕΥΑΣ σε 9 (εννέα) προγράμματα προϋπολογισμού 21.708.835 €.

Παραθέτω αναλυτικά πίνακες με τα 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € που εγκρίθηκαν στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ, ξεχωριστά κατά τις δημαρχιακές θητείες 2011-2014 και 2014-2019.

Ι. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2011 – 2014

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011-2014 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 • Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Δημαρχείο, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο κοιλάδας Αγ. Αναργύρων προϋπολ. 971.322 € από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΝΙΙ)
 • Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 147.000 € από το Ε.Π. ψηφιακή σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών προϋπολ. 207.600 € από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών προϋπολ. 443.500 € από το τοπικό πρόγραμμα Leader Νομού Σερρών.
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (ENCLOSE) προϋπολ. 73.456 € από το πρόγραμμα INTERLLIGENT ENERGY FOR EUROPE (πρόσκληση 2011) πρόσκληση 1.12
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας προϋπολ. 424.073,69 € από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
 • Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών προϋπολογισμού 181.318 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη πρόσκληση 1.12
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κινητικότητας (EASY – TRIP) προϋπολ. 73.455 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.
 • Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού προϋπολ. 230.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόκληση 4.7.
 • Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών προϋπολ. 360.786,06 € από το Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη.
 • Αυτοκίνητο για ΑΜΕΑ από ΟΠΑΠ προϋπολ.65.000 €
 • Απαλλοτριώσεις κεντρικού πάρκου προϋπολ. 2.000.000 € από το πράσινο ταμείο.
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Σερρών προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
 • Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 300.000 € από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης φτώχειας προϋπολ. 816.000 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 301.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 7.811,40 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιο-χές των Σερρών και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–FYROM.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών» προϋπολ. 88.279,73 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και Πολεοδομική μελέτη Π.Ε. Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών» προϋπολ. 35.036,46 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών προϋπολ. 339.450 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
 • Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 3.803.821,51 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ΚΑΠΕ).
 • Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 181.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.
 • Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο προϋπολ. 70.000 € από το πρόγραμμα «Αστικής Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.

ΣΥΝΟΛΟ: 11.443.607 €

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011 – 2014 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι Σερρών Promotion of the Vlachs cultural heritage in the regions of Serres an kince  προϋπολογισμού 943.902 € από το πρόγραμμα INTERREG III.

2) Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. Μητρούση, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσή των με την ΕΕΛ (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Σερρών 10.869.800 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9.

3) Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών προϋπολ. 1.865.000 € από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4) Ανακαίνιση κτιρίου πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων για χρήση γραφείων από τη ΔΕΥΑ Σερρών προϋπολ. 1.124.287 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 14.802.989 €

Τα παραπάνω έργα Δήμου – ΔΕΥΑΣ της δημαρχιακής θητείας 2011 – 2014 έχουν όλα υλοποιηθεί.

 ΙΙ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2014 – 2019

Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014 – 2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-νικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

8) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

9) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

10) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

11) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

12) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

13) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

14) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

15) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

16) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

17) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

18) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

19) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

20) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

21) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

23) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

24) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 8 (ΟΚΤΩ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ

Α) Ο Δήμος Σερρών σε τέσσερα (4) προγράμματα του παρακάτω πίνακα με Α/Α: 1, Α/Α:2, Α/Α: 3 και Α/Α: 4 δεν κατέθεσε προτάσεις, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών και αδυναμίας των να ανταποκριθούν στην προετοιμασία των προτάσεων αυτών. Συγκεκριμένα για τα προγράμματα με Α/Α: 1 και Α/Α: 2 αδυνατούσε η υπηρεσία να ανταποκριθεί και να καταθέσει προτάσεις, διότι ασχολούταν με το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο της Σιγής. Επίσης στο πρόγραμμα με Α/Α: 4. Επιπλέον υπήρχαν χρονοβόρες διαδικασίες (τοπογραφικά κ.λπ.) και δεν προλάβανε οι υπηρεσίες να ετοιμαστούν.

Β) Ο Δήμος σ’ ένα πρόγραμμα αυτό του παρακάτω πίνακα με Α/Α:5, δεν κατέθεσε πρόταση διότι το πρόγραμμα αυτό απευθυνόταν σε αστέγους και ο Δήμος δεν έχει αστέγους και τις προϋποθέσεις που έθετε το πρόγραμμα.

Γ) Στο πρόγραμμα με Α/Α: 6 του πίνακα δεν κατατέθηκε πρόταση, διότι αυτά που περιελάμβανε το πρόγραμμα αυτό, θα γινότανε μέσω του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στο οποίο εγκρίθηκε ο Δήμος Σερρών.

Δ) Σε δύο προγράμματα με Α/Α: 7 και Α/Α: 8 του πίνακα δεν κατατέθηκαν προτάσεις, διότι τα προγράμματα αυτά δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον, και γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που θα έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα ήταν το πρόγραμμα με Α/Α: 7 του πίνακα, για αδελφοποιήσεις πόλεων προϋπολογισμού 25.000 € και το πρόγραμμα με Α/Α: 8, για Δίκτυα πόλεων, συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά προϋπολογισμού 15.000 €.

Ε) Από τη ΔΕΥΑΣ δεν κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα με Α/Α: 9 του πίνακα, διότι το πρόγραμμα αυτό ήταν προορισμένο (δοσμένο) για 4 (τέσσερις) συγκεκριμένους Δήμους, όπως και έτσι έγινε.

Ζ) Σχετικά με το πρόγραμμα «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων του Δήμου» από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, υπενθυμίζεται ότι κατατέθηκε από το Δήμο Σερρών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πρόταση για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ομόνοιας, όμως μετά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης είπε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υποβλήθηκε από το Δήμο πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία και εγκρίθηκε και έτσι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 5.580.000 € για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου της Ομόνοιας.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα προγράμματα στα οποία δεν υπέβαλλαν προτάσεις Δήμος και ΔΕΥΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ

 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Ευρωπαϊκής πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο: 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού Υπομέτρο 3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας. Δράση 4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΔΗΜΟΣ).
 • Άξονας προτεραιότητα 9 Β: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΚΤ. Τίτλος «Δομές Αστέγων» (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» Τίτλος: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά Μέτρο: Αδελφοποιήσεις πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά μέτρο: Δίκτυα πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» (ΔΕΥΑΣ)

Έχοντας πάντα ως στόχο την προσέλκυση ξένων επισκεπτών για την τόνωση της τοπικής οικονομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα την αύξηση επισκεπτών – φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης δημιουργήσαμε και προσθέσαμε 13 (δεκατρείς) νέους θεσμούς, πολιτιστικούς – αθλητικούς, οι οποίοι κάνουν ακόμη πιο ζωντανό το Δήμο και τονώνουν την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τους θεσμούς που βρήκαμε.

Με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών, ο Δήμος Σερρών συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως Σόφια, Βελιγράδι, Βαρσοβία, Βερολίνο, Μόσχα, Κύπρος κ.λπ.), όπως επίσης συμμετείχε στο Δίκτυο Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων και στην Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών πόλεων.

{gallery}logo2018/p04/1{/gallery}

Ένας ακόμη τρόπος για να βοηθήσει ένας Δήμος στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο και τον κάνουν πιο ελκυστικό στους ξένους επισκέπτες.

Τέτοια έργα είναι οι αναπλάσεις, πάρκιν κ.λπ. Οι αναπλάσεις της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), οι βιοκλιματικές αναπλάσεις, η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο κεντρικό πάρκο, το υπόγειο πάρκιν πίσω από το Διοικητήριο, είναι κάποια από τα έργα που έχουν αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης και βοήθησαν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Δήμου Σερρών.

Επίσης ένα ακόμη έργο που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι το έργο «ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών» που εξασφάλισε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014 – 2019.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας, η οποία διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη. Μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών δημόσιου χώρου, όσο και στον ιδιωτικό χώρο, θα αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής παρέμβασης και θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητας με υιοθέτηση και χρήση και άλλων εφαρμογών έξυπνης πόλης.

 

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17