7η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στην έβδομη προτεραιότητά μας είχαμε δεσμευτεί για τη διεκδίκηση και υλοποίηση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έργων, αναπλάσεων, πλατειών, διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων, αναβαθμίσεων παιδικών χαρών κ.λπ.

Είχαμε δεσμευτεί για την υλοποίηση τέτοιων έργων κυρίως μέσω προγραμμάτων, διότι με χρήματα τη ΣΑΤΑ μετά τη μείωσή της κατά 65% είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τέτοια έργα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018:

 • Ολοκληρώθηκε το έργο των βιοκλιματικών αναπλάσεων με την κατασκευή του πάρκου νερού.
  {gallery}logo2018/p07/1{/gallery}
 • Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο κεντρικό πάρκο.
  {gallery}logo2018/p07/2{/gallery}
 • Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της οδού Τσαλοπούλου.
  {gallery}logo2018/p07/3{/gallery}
 • Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας) από το ύψος της οδού 29ης Ιουνίου μέχρι την οδό Θεσσαλονίκης.
  {gallery}logo2018/p07/4{/gallery}
 • Ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι διαμορφώσεις – αναβαθμίσεις των παιδικών χαρών ΙΚΑ – Αγ. Δημητρίου – Τιμίου Σταυρού και προγραμματίστηκαν να διαμορφωθούν και να αναβαθμιστούν ακόμη 12 παιδικές χαρές.
  {gallery}logo2018/p07/5{/gallery}
 • Έγιναν διανοίξεις οδών στην περιοχή της Σιγής.
  {gallery}logo2018/p07/6{/gallery}
 • Υλοποιήθηκε το έργο της επέκτασης και αξιοποίησης της σχολικής αυλής του 18ου Δημοτικού Σχολείου με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, κερκίδα κ.λπ.
  {gallery}logo2018/p07/7{/gallery}

 

Δύο λόγια θέλω να πω σχετικά με την μικροπολιτική που γίνεται, ότι δήθεν έργα γίνονταν στη θητεία μας, μόνο στην πόλη και όχι στα χωριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, η δίκαιη κατανομή της ΣΑΤΑ από τη δημοτική μας αρχή σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν. Επίσης εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων και υλοποιούνται έργα σε όποια χωριά έχουν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους σε προγράμματα.

Να υπογραμμίσουμε ότι τα χρήματα που διατέθηκαν στα χωριά για την υλοποίηση έργων από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ μέσω προγραμμάτων και της ΣΑΤΑ κατά τη διάρκεια της θητείας μας, είναι συνολικού ύψος 28.849.000 €.

Παραθέτω τα ποσά των χρημάτων που διατέθηκαν για έργα ξεχωριστά από το Δήμο και από τη ΔΕΥΑΣ στα χωριά του Δήμου Σερρών και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων, κατά τη διάρκεια των δημαρχιακών θητειών από 2011 έως 2019.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      443.000€- έργο αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων

                             στο Χιονοχώρι από τοπικό πρόγραμμα LEADER

Ν. Σερρών

ΟΡΕΙΝΗ:       250.000 € – έργο αναπλάσεων από LEADER

ΣΚΟΥΤΑΡΙ: 200.000 € -διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

Κ. ΚΑΜΗΛΑ: 200.000 € – διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ-   

Α. ΒΡΟΝΤΟΥ-   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Προϋπολ. 250.000 € ΠΡΟΒΑΤΑΣ:            από ΕΠΕΕΡΑΑ στα χωριά αυτά

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο

                                      Λύκειο Προβατά προϋπολ. 400.000 € από το

                                      πρόγραμμα INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ: Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των

Βλάχων στις περιοχές των Σερρών (Χιονοχώρι) και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΜΟΝΑΔΑ              Μικρή πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        από την οποία θα παράγεται ηλεκτρική

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ           ενέργεια, προϋπολ. 495.000 € από το πρόγραμμα

ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ:  INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΣΑΤΑ  ΧΩΡΙΩΝ:    2.500.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ:                                    4.961.000 €

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ         Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      – Μητρούση προϋπολ. 11.000.000 € από το

                           Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και

                          Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9

ΜΗΤΡΟΥΣΗ-ΠΡΟΒΑΤΑ:     Δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ-                 της ποιότητας και ποσότητας νερού

Α. ΚΑΜΗΛΑ                         στις Κοινότητες Μητρούση,

(Ανόρυξη γεώτρησης              Προβατά, Μονοκκλησιάς,

στη Μονοκκλησιά)                 Α. Καμήλας με το έργο «Εργασίες

                                                ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών

                                                υδραγωγείων των Κοινοτήτων

                                                Μητρούση – Α. Καμήλας –

                                                Μονοκκλησιά – Προβατά»

                                                Προϋπολογισμού 1.700.000 € από το

                                                Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

                                                Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου

                             ύδρευσης στο Χιονοχώρι προϋπολ. 1.400.000 €

                             από το πρόγραμμα INTEREG ΙΙΙ

ΟΙΝΟΥΣΑ: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Οινούσα

                             Προϋπολογισμού 2.300.000 €

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      Διυλιστήριο νερού στο Μητρούση

προϋπολογισμού 400.000 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ     Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα

– ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ         Λειψυδρία του ΥΠΕΣ 200.000 €

– ΣΚΟΥΤΑΡΙ:               για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κων/το και

                                      επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση,

όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις

υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο

Σκούταρι, Κων/το, Αναγέννηση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ              Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ          υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:       τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού στις

                                      κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου

                                      Σερρών προϋπολγ. 2.591.000 € από το

                                      Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ:       Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης

                                      ΔΕΥΑΣ για αποχετευτικά δίκτυα με τη

μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω

Καμήλας προϋπολογ. 2.880.000 € από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

ΑΔΕΛΦΙΚΟ –               Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ –          της διαχείρισης των υδατικών πόρων

ΚΟΥΜΑΡΙΑ:                και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ  προϋπολ.

                                      237.000 € στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

                                      Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

                                      (Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση των

εξωτερικών υδραγωγείων Αδελφικού,

Κουβουκλίου, Κουμαριάς)

Α. ΚΑΜΗΛΑ                «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ         και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου

ΠΡΟΒΑΤΑΣ                  Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:               ποσότητας πόσιμου νερού» για τις

κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά,

Α. Καμήλα, Μητρούση προϋπ.1.880.000 €

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020)

(Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής νερού στην Α.Καμήλα χωρητικότητας 2.000 κ.μ. νερού, η οποία θα λειτουργεί επικουρικά προς τα υδραγωγεία του Προβατά, της Μονοκκλησιάς, της Α. Καμήλας και του Μητρούση).

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ              24.588.000 €

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

                    

Γενικο συνολο χρηματων ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ από ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ (2011 – 2019):

Από ΔΗΜΟ:                            4.961.000 €

από δευασ:                        24.588.000 €

γενικο συνολο:               29.549.000 €

          Όμως δεν είναι μόνον τα διάφορα έργα που υλοποιούνται σε χωριά του Δήμου, αλλά και όποιες υπηρεσίες παρέχει ο Δήμος στην πόλη, τις ίδιες υπηρεσίες παρέχει και σε όλα τα χωριά, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου, αγροτική οδοποιία, συντήρηση σχολείων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ κ.λπ.

Επίσης τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και των τελών καθαριότητας απευθύνονται και στην πόλη και στα χωριά. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι και για την πόλη και για τα χωριά, όπως π.χ. Το κοινωνικό φαρμακείο, η κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το αυτοκίνητο για τα άτομα με κινητικά προβλήματα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ο εξοπλισμός του ειδικού σχολείου, το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας κ.λ.π.

Υπάρχει μια παραφιλολογία, ότι δήθεν τίποτε δεν γίνεται στα χωριά, ότι τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα κ.λπ.

Πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω ότι όποια έργα γίνονται, γίνονται μέσω μόνον προγραμμάτων και από τα ελάχιστα χρήματα της ΣΑΤΑ. Τονίζω ότι είναι ελάχιστα τα χρήματα της ΣΑΤΑ, διότι τα χρήματα που έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τη ΣΑΤΑ κάθε χρόνο πριν γίνει ο Καλλικράτης ήταν 2.200.000ευρώ. Μετά τον “Καλλικράτη” όπου ο Δήμος Σερρών έγινε ο μισός νομός, τα χρήματα που παίρνει από τη ΣΑΤΑ είναι 1.000.000 ευρώ. Με αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ πρέπει να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις σε όλο το Δήμο, αγροτική οδοποιία σε όλο το Δήμο, παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο κ.λπ. Αν πιστεύει κανείς ότι με το 1 εκατομμύριο ευρώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις ανάγκες του Δήμου, ας κάνει μια πρόταση που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τη ΣΑΤΑ τη κατανέμουμε στα χωριά με πολύ δίκαιο τρόπο, βάσει του πληθυσμού που έχουν.

Έργα από προγράμματα δεν μπορεί να γίνουν ούτε σε όλες τις γειτονιές της πόλης, ούτε σε όλα τα χωριά. Όταν γίνεται ένα έργο μέσω προγράμματος σε μια περιοχή του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να γίνεται με “καρμπόν” το έργο αυτό σε όλες τις περιοχές. Είναι επόμενο ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν έργα σε όλες τις γειτονιές της πόλης και σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν και πολλές γειτονιές της πόλης με πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς από πολλά χωριά που δεν γίνονται έργα μέσω προγραμμάτων.

Έργα από προγράμματα γίνονται σε περιοχές του Δήμου, σε χωριά ή στην πόλη, αν οι περιοχές αυτές έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα.

Να πω ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων απευθύνονται σε περιοχές που έχει πολύ μπετόν, πολλές πολυκατοικίες, σε περιοχές που δεν υπάρχουν δένδρα και πράσινο, που είναι υποβαθμισμένες και το καλοκαίρι με τη ζέστη οι άνθρωποι που κατοικούν σε τέτοιες περιοχές ζούνε σε μία κόλαση. Το έργο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Τέτοια περιοχή στο Δήμο Σερρών δεν ήταν ούτε οι συνοικίες ούτε τα χωριά. Τέτοια περιοχή ήταν η περιοχή γύρω από την πλατεία Εμπορίου, εκεί όπου έγινε το έργο των βιοκλιματικών αναπλάσεων.

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17