3η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τρίτη προτεραιότητά μας ήταν η Ύδρευση – Αποχέτευση και η υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως – Μητρουσίου (προϋπολ. 11.000.000 ευρώ)

{gallery}logo2018/p03/1{/gallery}

και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής (προϋπολ. 2.200.000 €), δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας και ποσότητας νερού στην κοινότητα Μητρούση, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της κοινότητας αυτής εδώ και χρόνια, με την ανόρυξη γεώτρησης στη Μονοκκλησιά με το έργο με τίτλο «Εργασίες Ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών υδραγωγείων των κοινοτήτων Μητρούση – Α. Καμήλας – Μονοκκλησιάς – Προβατά» προϋπολ. 1.700.000 €. Το έργο αυτό το εγκαινιάσαμε στις 19 Μαρτίου 2018. Με το έργο αυτό δεν θα έχουν πρόβλημα λειψυδρίας για τις επόμενες δεκαετίες όχι μόνο το Μητρούση, αλλά και οι κοινότητες Α. Καμήλα – Μονοκκλησιά – Προβατά.

Καθαρίσαμε την περιφερειακή τάφρο στον Προβατά

{gallery}logo2018/p03/2{/gallery}

και ολοκληρώσαμε το έτος 2018 την αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης. Έτσι στην κοινότητα Προβατά αντικαταστήσαμε 2.600 μέτρα σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης.

{gallery}logo2018/p03/3{/gallery}

Στις 18 Οκτωβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η νέα γεώτρηση νερού ύψους 50.000 € στο Κωνσταντινάτο για να μην έχει πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας νερού το χωριό.

{gallery}logo2018/p03/4{/gallery}

Καθαρίσαμε την τάφρο Α. Καμήλας, η οποία λειτουργεί αποστραγγιστικά, δέχεται τα όμβρια και βοηθά τις βάνες καθαρισμού του δικτύου ύδρευσης. Ήταν μία παρέμβαση που οι κάτοικοι του χωριού την περίμεναν χρόνια.

{gallery}logo2018/p03/5{/gallery}

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκε σε προγράμματα, όπως επίσης κατέθεσε προτάσεις για ένταξη και σε άλλα προγράμματα, οι οποίες προτάσεις εγκρίθηκαν το έτος 2019, συνολικού ύψους 20.518.000 €, από οκτώ προτάσεις.

Μεταξύ αυτών και το αποχετευτικό δίκτυο Κάτω Καμήλας προϋπολογισμού 2.880.000 €, αλλά και για όλες τις κοινότητες του Δήμου Σερρών θα γίνει το έργο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» προϋπολογ. 2.591.000 €.

Παραθέτω αναλυτικό πίνακα με τα έργα που εντάχθηκε σε προγράμματα η ΔΕΥΑΣ, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014-2019, τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

Ολοκληρώσαμε και είναι έτοιμες οι μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα στις κοινότητες Κουβούκλιο, Α. Καμήλα, Μονοκκλησιά, Προβατά, Κ. Δένδρα, Ελαιώνας, Ξηρότοπος, Μετόχι και μελέτη για την ενιαία διαχείριση υδραγωγείων Σκουτάρεως – Κωνσταντινάτου – Αγ. Ελένης – Πεπονιάς, οι οποίες και θα κατατεθούν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ η μείωση του τιμολογίου του νερού από 01 Ιανουαρίου 2019 κατά 17% στο τιμολόγιο ύδρευσης και κατά 9,5% στο πάγιο τέλος. Μπορέσαμε να κάνουμε αυτήν τη μείωση διότι το 2017 άλλαξε ο νόμος και έδινε τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΣ να εισπράττει επιπλέον έσοδα με τα τιμολόγια νερού από τα Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι το Δημαρχείο, νοσοκομείο κ.λπ., διότι αυτά τα Ν.Π.Δ.Δ. θα πληρώνουμε πλέον τέλη στο τιμολόγιο νερού που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα όπως: α) Ειδικό τέλος 80%, β) τέλος αποχέτευσης (90%).

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17