Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντινάτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                  Κωνσταντινάτο 15 Ιανουαρίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ                                                                              Αρ. Πρωτ. 2

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2020

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντινάτου.