ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 1
ΤΚ: 62110 Σέρρες
Τηλ: 23213 50101
E-mail: proedros.ds@serres.gr                                                                                   Σέρρες 16/01/2020
                                                                                                                                    Α.Π.: 1461

ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Ο Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.
4623/ 2019 και
β) την υπ. αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 661/07-01-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Προκηρύσσει