12η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η δωδέκατη προτεραιότητα αναφέρεται στην οδοποιία και συγκεκριμένα σε έργα συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου.

Έργα συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου όπως είναι γνωστό σε όλους, μόνον με χρήματα της ΣΑΤΑ μπορούν να γίνουν και όχι μέσω προγραμμάτων. Δυστυχώς τα χρήματα της ΣΑΤΑ από το 2011 και μετά, λόγω της οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν από την πολιτεία δραματικά κατά 60%. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της οδοποιίας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο λόγω του γεγονότος ότι το οδικό δίκτυο σε πολύ μεγάλη έκταση σε όλο το Δήμο είναι κατεστραμμένο αλλά και λόγω των μεγάλων αναγκών της αγροτικής οδοποιίας, μετά την ενσωμάτωση των τριών αγροτικών Δήμων και των δύο κοινοτήτων στο Δήμο Σερρών με τον «Καλλικράτη».

Παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ κατά 60% η δημοτική αρχή έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη συντήρηση του οδικού δικτύου και από το 2011 έως και το 2018 υλοποίησε έργα συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών προϋπολ. 5.749.000 € (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, επούλωση φθορών οδοστρωμάτων, βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, αγροτικοί οδοί κ.λπ.). Διαθέσαμε το 35% της ΣΑΤΑ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Κατά το έτος 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαγωνισμών και αναδείχθηκαν ανάδοχοι στα εξής έργα, τα οποία και υλοποιήθηκαν το έτος 2019:

α) Αποκατάσταση της οδού Εθνικής Αντίστασης προϋπολογισμού 1.000.000 € με την αντικατάσταση αγωγού ομβρίων και εν συνεχεία την ασφαλτόστρωση της οδού.

{gallery}logo2018/p12/1{/gallery}

β) Ανακατασκευή των οδών Ερμού – Δ. Σολωμού και των πεζοδρομίων της οδού Δ. Σολωμού προϋπολογισμού 430.000 € από ΣΑΤΑ 2018.

{gallery}logo2018/p12/2{/gallery}

Το έργο περιλαμβάνει το τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας (Ξενοδοχείο Φίλιππος – Ξενία) και υλοποιείται με δύο εργολαβίες.

Η μία εργολαβία ανήκει στην ΔΕΥΑΣ και η άλλη εργολαβία ανήκει στο Δήμο.

Με την εργολαβία της ΔΕΥΑΣ προϋπολ. 592.100 € θα αντικατασταθεί ο αγωγός ομβρίων μήκους 527 μέτρων από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Ορφέως (ιστορικό κτίριο Ορφέα). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα της ΔΕΥΑΣ.

Με την εργολαβία του Δήμου προϋπολογισμού 400.000 € θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έως την οδό Αγ. Σοφίας, μήκους 500 μέτρων. Το έργο χρηματοδοτείται με 300.000 € από ΣΑΤΑ έτους 2016 και 100.000 € από ΣΑΤΑ έτους 2017.

γ) Ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 600.000 €. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου αυτού ασφαλτοστρώνονται 15 (δεκαπέντε) τμήματα οδών εντός της πόλης και 12 (δώδεκα) τμήματα οδών στα χωριά. (Μεταξύ των τμημάτων των οδών είναι και η οδός Απαμείας μπροστά από το υπεραστικό ΚΤΕΛ).

{gallery}logo2018/p12/3{/gallery}

Κατά το έτος 2018 υλοποιήθηκαν τα εξής έργα ασφαλτοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.195.500 €.

1) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017 (ΑΜ 53/2017) προϋπολογισμού 400.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2017 – ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών έως έτος 2016.

2) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης  Σερρών έτους 2016 προϋπολ. 300.000 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

3) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016 (Αρ. μελέτης 98/2016)  προϋπολογισμού 95.500 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Αγίων Αναργύρων.

4) Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2016 (Αρ. μελέτης 32/2016)  προϋπολ. 200.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2016.

5) Συντήρηση οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018 προϋπολ.  200.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2018.

Επίσης κατά το έτος 2018 συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες έργων οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.355.250 €.

1) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018 (ΑΜ 20/2018) προϋπολ. 620.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2018 και 2019.

2) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής (ΑΜ 57/2018) προϋπολ. 150.000 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

3) Οδοστρωσία – ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Τεχνικής Αστυνόμευσης Κρίνου, Κων/νάτου, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Βαμβακούσας Δήμου Σερρών (ΑΜ 68/2018) προϋπολ.  8.750 €.

4) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής (ΑΜ 73/2018) προϋπολ. 76.500 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

5) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020 (ΑΜ 93/2018) προϋπολ.  500.000 €.  Πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ 2019 (200.000 €) και ΣΑΤΑ 2020 (300.000 €).

 

"Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018" table of contents

 1. Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17