ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 252-2020 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 168 ΑΠΟΦΑΣΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

Θέμα : Ανάκληση της υπ. αριθ. 168/22-03-2020 απόφασης Δημάρχου.

Ανακαλεί την υπ. αριθ. 168 /22-03-2020 απόφαση περί «Αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών και ειδικότερα … Περισσότερα

Συνέχιση Ανακύκλωσης στη διάρκεια της κρίσης

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Σερρών να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους. Τα υλικά αυτά ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε άμεση Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκακαι πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκα
και πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών.… Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σε όλα τα  Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 20 Μαρτίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ

 Θέμα :  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σε όλα τα  Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σερρών

 Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 156969(233)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001250220) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αρ. … Περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 157016(235)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001248224) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας με το … Περισσότερα