Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σε όλα τα  Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 20 Μαρτίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ

 Θέμα :  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σε όλα τα  Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σερρών

 Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 156969(233)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001250220) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αρ. … Περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 157016(235)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001248224) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας με το … Περισσότερα

Πρόσκληση Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:… Περισσότερα

Πρόσκληση Μελετητών Δημοσίων Έργων

Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων,  που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:… Περισσότερα

869 / 2019 Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε.

Αριθμ. Απόφασης: 869 / 2019

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε.
Περισσότερα

ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 1
ΤΚ: 62110 Σέρρες
Τηλ: 23213 50101
E-mail: proedros.ds@serres.gr                                          … Περισσότερα