ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 223/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων … Περισσότερα

Γνωστοποίηση της αρ. 383234(527)/20-07-2020 ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 383234(527)/20-07-2020 (ΠΕΤ:2004285124) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας τίθεται σε … Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ο Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ο Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών Περισσότερα

Αίτηση για την προμήθεια κάδου κομποστοποίησης

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών προχωρά στη διανομή νέων κάδων κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Παράλληλα, καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες οι οποίοι  διαθέτουν μονοκατοικία με ιδιόκτητη αυλή ή κήπο, έχουν ενδιαφέρον για κηπουρική και θα ήθελαν … Περισσότερα

Όσα πρέπει να ξέρετε για την οικιακή κομποστοποίηση

Ο Δήμος Σερρών θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμα κομποστοποίησης με στόχο την μείωση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η οικιακή κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης την οποία μπορεί να εφαρμόσει κάποιος στον χώρο … Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ο Δήμος Σερρών, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής … Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ο Δήμος Σερρών, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής … Περισσότερα

msword

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID19

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου Σερρών

Περισσότερα

Αλλαγή καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης προσφορών

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα από 12/6 έως και 22/6, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών είναι:

Τίτλος έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21

 Περισσότερα