Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης για κεραία κινητής τηλεφωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την Αρ. Πρωτ. 458725(985)/09-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να … Περισσότερα

Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την Αρ. Πρωτ. 456307(981)/08-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν
Περισσότερα

ΚΕΔΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΔΗΣ
4ος Όροφος


ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-19:00 –> Hard bar
19:00-20:00 –> Aerobic
20:00-21:00 –> Hips don’t lie
21:00-21:30 –> 6-pack Abs
 
ΤΡΙΤΗ
17:00-18:00 –> Dance step
18:00-19:00 –> Cross training
19:00-20:00 –> Stretching
20:00-21:00 –> Ultra balls
Περισσότερα

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών για τα Στρατόπεδα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στη συνεδρίασή του με ημερομηνία 20-07-2016, συζήτησε για το Σχέδιο Νόμου ¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Άμυνας¨ και αποφάσισε να εκδώσει κατά πλειοψηφία το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κύριε Υπουργέ,
Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με το προαναφερόμενο Σχέδιο … Περισσότερα

ΟΠΑΚΠΑ – Δημοσίευση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού ΟΠΑΚΠΑ

Δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 266/παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Άρθρου 43/παρ.4 του Ν. 3979/2011 και του Άρθρου 39 του Ν.4257/2014 τα κάτωθι:

1.      Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α … Περισσότερα