Αιτιολογική έκθεση για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων

Αιτιολογική έκθεση για το χαρακτηρισμό ως διατηρητέων (α) δύο (2) διώροφων κτιρίων επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπασυνοδινού και (β) των κελυφών δύο (2) ισόγειων κτιρίων κατοικίας και καταστήματος επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 20ης Σεπτεμβρίου στην πόλη των Σερρών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Attachments