Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία θα γίνει στις 06.03.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΤΟΥ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ-ΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΗ-ΚΑΙ-ΤΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ