ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4 -2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)