Απόφαση 3/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτόστρωσης Δήμου Σερρών έτους 2019»

Εισήγηση από: Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας
H Προϊσταμένη: Μαδεμλή Ελένη
O Διευθυντής: Πάλλας Χρήστος… Περισσότερα

Απόφαση 2/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.30 (Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφέ-Μπαρ) ιδιοκτησίας Ionescu Ioana Loredana του Victor, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΦΙΛΩΤΑ 12 στις Σέρρες.

Εισήγηση από: Τμήμα Αδειοδοτήσεων … Περισσότερα

Απόφαση 1/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομασία Οδών
Εισήγηση από: Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας
Η Συντάξασα: Παπακωνσταντίνου Μαρία
Η Προϊσταμένη: Μαδεμλή Ελένη
Ο Διευθυντής: Πάλλας Χρήστος… Περισσότερα

14-2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΒΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης – ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ – στην ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ -Κ ΧΑΒΟΣ –ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ Ο.Ε με εκπρ. τον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ στο 1Ο χιλ. Σερρών- Δράμας.”Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 7-2-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες  24-01-2020
       ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                       Αρ. Πρόσκλ:   1
 
                                                                                                            
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
 
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
             2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”                  
    
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2019 Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο έτους 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 8η)

Στις Σέρρες, σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 , στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την … Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2019 Χορήγηση βοηθήματος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο έτους 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 8η)

Στις Σέρρες, σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 , στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την … Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2019 Εκμίσθωση τμημάτων των υπ’ αρ. 3525 & 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο έτους 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 7η)

Στις Σέρρες σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την με … Περισσότερα