ΑΠΟΦΑΣΗ 11/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής».