ΑΠΟΦΑΣΗ 16/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας Δόξα Βασιλείου στην οδό Θέμιδος 12-13.