ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ – ΧΙΡΑΝΟ ΟΕ επι της οδού Χτζηιακώβου 9.