ΑΠΟΦΑΣΗ 19/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού χαμηλής στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου.