ΑΠΟΦΑΣΗ 20/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας SINATRA MON.IKE στην οδό Εξοχών 53».