ΑΠΟΦΑΣΗ 23/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 23 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΗΑΥΑΤ ΟΕ στην οδό Κουντουριώτου 12».