Προμήθεια ειδών γραφείου & ανταλλακτικών για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας & πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών γραφείου & ανταλλακτικών  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα, για τις ανάγκες … Περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των … Περισσότερα