Παροχή τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.

 Με βάση τη με αριθμό 362/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Σερρών πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών (μεταφοράς, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης) στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.

 … Περισσότερα

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων“, πρ/σμού 19.926,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, στις 25 Αυγούστου Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014-2015” συνολικής δαπάνης 9.949,76 € με ΦΠΑ 24%.

Η απομαγνητοφώνηση θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης υπ’ αρ. … Περισσότερα

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στο Κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών με τις αρ. 325 & 428/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης στο χώρο του Κυνοκομείου, πρ/σμού 2.323,47 € με ΦΠΑ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και … Περισσότερα

Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016

Ο  Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια  της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016”, προϋπολογισμού 16.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 … Περισσότερα

“Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης,στο πλαίσιο της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” , ποσού 11.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ). Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 09.08.2016 ημέρα Τρίτη, στις 12:00, στη  … Περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 233.700,00 με ΦΠΑ και 188.468,00 χωρίς ΦΠΑ».

 

 … Περισσότερα

Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016

 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.178,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 … Περισσότερα

ΑΝΑΒΟΛΗ – Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος,για την: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισθείσας αξίας 19.938,20€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα Δημοτικού … Περισσότερα

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ. Κ. Λευκώνα

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ. Κ. Λευκώνα“, Προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας … Περισσότερα