Προμήθεια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών, παράδοση σ’ αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης», σύμφωνα με την αριθ. 771/2016 AΔΣ & 61/2017 ΑΟΕ, προϋπολογισμού ευρώ 5.500,00 € με Φ.Π.Α.