ΚΕΔΗΣ – Ανάθεση σε Αρχιμουσικό της λειτουργίας της Φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερρών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάθεση σε Αρχιμουσικό της λειτουργίας της Φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερρών Περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε.

Ο Δήμος Σερρών προβαίνει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε.“, προϋπολογισμού 14.880,00€ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους μέχρι την 11 Οκτωβρίου Περισσότερα

Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου

Ο Δήμος προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή για την προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου προϋπολογισμού 18.600,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων … Περισσότερα

ΟΠΑΚΠΑ – Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 16 -9- 2016 
Αριθ. Πρωτ.:2279


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. 4/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

1) … Περισσότερα

ΚΕΔΗΣ – Ανάθεση σε αρχιμουσικό της λειτουργίας της φιλαρμονικής μπάντας και της παιδικής χορωδίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
Περισσότερα

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α, Β, Δ για την “Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών”, πρ/σμού 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να … Περισσότερα

Προμήθεια φορητών οστεοθηκών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φορητών οστεοθηκών.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκτιμάται σε 6.642,00 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2016.
Ο διαγωνισμός … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την αριθ. 559/2016 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν … Περισσότερα