Προμήθεια κλιματιστικών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 119/2017ΑΟΕ και με 17/2016 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 11.866,80 με Φ.Π.Α.