Προμήθεια στεφανιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών (στεφανιών) για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων έτους 2017 του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 83/2017 ΑΟΕ και με 07/2017 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 1.790,12 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 09-03-2017.