1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων...

Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την κατ’ αποκοπή τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ευρώ (€) για το σύνολο των εργασιών, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2017» και σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο προϋπολογισμός είναι 89.998,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 13/03/2017 Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 03/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 2321045515/2321036170.

 

Προσοχή: Έγινε ορθή επανάληψη της διακήρυξης και της μελέτης (13/3/2017)