2/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλών Δένδρων

Αριθ. Απόφασης : 2/2023

ΘΕΜΑ: «Διατακτικές σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας για αγορά τροφίμων κατά την εορτή του Πάσχα 2023»

Συνημμένα Αρχεία

Περισσότερα

1/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλών Δένδρων

Αριθ. Απόφασης : 1/2023

ΘΕΜΑ: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

Συνημμένα Αρχεία

Περισσότερα