Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:30μμ

Σας προσκαλούμε  στην 13η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 και ώρα 12:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων,  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης

13-2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ